ข่าวประชาสัมพันธ์
0

พิธีมอบทุนการศึกษา โครงการ หนึ่งคน หนึ่งทุน เพื่อเริ่มต้นการศึกษาสู่อนาคตที่ดี 2652

          เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๑:๐๐.น. ณ ห้องประชุมทรงเสด็จ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี ได้จัดกิจกรรมพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธี และมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 ตลาดจนมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ที่บริจาคทุนการศึกษา ชมภาพเพิ่มเติม

620704 มอบทุนการศึกษา 2562 (1)

0

การอบรมคุณธรรมจริยธรรม และกิจรรมกลุ่มสัมพันธ์ การใช้ความรู้ทักษะการดำเนินชีวิตประจำวัน

          วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี นำโดย นายประเวศ วรางกูร ผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา จัดกิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ให้ความรู้ทักษะการดำเนินชีวิตประจำวัน เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมทรงเสด็จ โดยมี ดร.พระครูวิสาลอุทัยกิจ (คมกิจ สีลโชโต) วัดแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องคุณธรรม จริยธรรม ชมภาพเพิ่มเติม

620624 อบรมคุณธรรม โดย ดร.พระครูวิสาลอุทัยกิจ

0

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๒

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙:๐๐ น. ณ หอประชุมทรงเสด็จ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี ได้จัดกิจกรรม “พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562” เพื่อเป็นการแสดงความเคารพ และระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้แก่ศิษย์จนสามารถนำไปใช้ในการประกอบวิชาชีพและใช้ในชีวิตประจำวัน โดย นายประเวศ วรางกูร ผู้อำนวยการฯ นำ คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธี และ ทำกิจกรรมไหว้พระประจำสถานศึกษา พระพรหม และองค์พระพิรุณ ทำบุญตักบาตร ตัวแทนนักเรียน นักศึกษา แต่ละชั้นปี นำพานขึ้นไหว้ครู ชมภาพเพิ่มเติม

620618 พิธีไหว้ครู

0

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักรช ๒๕๖๒

          วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙:๐๐ น. ณ ห้องประชุมทรงเสด็จ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี อุทัยธานี นายประเวศ วรางกูร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี เป็นประธานในพิธี เปิด กรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และกล่าวถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยมีคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีจำนวน ๒๐๘ คน ชมภาพเพิ่มเติม

620531 เฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินี

0

พิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

          วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙:๐๐ น. ณ ห้องประชุมทรงเสด็จ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี อุทัยธานี นายประเวศ วรางกูร ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร ชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีจำนวน 240 คน เพื่อ แสดงออกถึงความจงรักภักดี และเป็นส่วนหนึ่งในพระราชพิธีสำคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทย และน้อมสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ชมภาพเพิ่มเติม

053162 ถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร

0

อบรมคุณธรรมจริยธรรม และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

          วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี โดย นายประเวศ วรางกูร ผู้อำนวยการฯ ได้นำนักเรียน นักศึกษา เข้ารับการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพเกษตรกร และการทำการเกษตรอย่างยั่งยืน โดย คุณสุกรรณ์ สังข์วรรณะ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรปลอดภัยหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี ในวันที่ ๑๔-๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และอบรมคุณธรรมจริยธรรม โดย นาย เฉลี่ยว จุลมุสิก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ และ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ชมภาพเพิ่มเติม

052362 อบรมคุณธรรมจริยธรรม และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

อัลบั้มภาพกิจกรรม