ข่าวสมัครงาน/ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
อัลบั้มภาพกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษาพร้อมผุ้ปกครอง ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง นักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมีผู้อำนวยการนายปะเวศ  […]

ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ ๒๕๖๐

นักเรียนนักศึกษาพร้อมผุ้ปกครอง ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง นักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมีผู้อำนวยการนายปะเวศ […]

นักเรียนนักศึกษาพร้อมผุ้ปกครอง ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง นักเรียนระดับชั้น ปวช.๒-๓ และนักศึกษา ปวส.๒ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โด […]

ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองปีการศึกษา ๒๕๖๐

นักเรียนนักศึกษาพร้อมผุ้ปกครอง ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง นักเรียนระดับชั้น ปวช.๒-๓ และนักศึกษา ปวส.๒ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โด […]

ประธานกรรมการ อกท.ระดับชาติ ประธานการจัดงาน ตัวแทนคณะกรรมการ อกท.ชาติ ตัวแทนสมาชิก ร่วมออกรายการสด “บอกข่าวเล่าเรื่อง” เพื่อประชาสัมพันธ์ง […]

รายการสด บอกข่าวเล่าเรื่อง

ประธานกรรมการ อกท.ระดับชาติ ประธานการจัดงาน ตัวแทนคณะกรรมการ อกท.ชาติ ตัวแทนสมาชิก ร่วมออกรายการสด “บอกข่าวเล่าเรื่อง” เพื่อประชาสัมพันธ์ง […]

นักเรียนนักศึกษา เจ้าหน้าที่ คณะครูอาจารย์ ผู้บริหาร ร่วมกิจกรรมวันข้าวเกษตรอุทัยปลูกวันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อ และร่วมทำดีตามรายพ่อ ทำความดีเพื่อพ่อ ถวาย […]

กิจกรรมปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

นักเรียนนักศึกษา เจ้าหน้าที่ คณะครูอาจารย์ ผู้บริหาร ร่วมกิจกรรมวันข้าวเกษตรอุทัยปลูกวันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อ และร่วมทำดีตามรายพ่อ ทำความดีเพื่อพ่อ ถวาย […]

นายอรรถ สมร่าง นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ และนายประจักษ์ ทาสี ผู้อำนวยการสถาบันอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ พร้อมคณะ เดินทางมาติดต่อประสานงานด […]

คณะจากสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ

นายอรรถ สมร่าง นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ และนายประจักษ์ ทาสี ผู้อำนวยการสถาบันอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ พร้อมคณะ เดินทางมาติดต่อประสานงานด […]

ดร.ชาญเวช บุญประเดิม ที่ปรึกษาคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เดินทางเข้าตรวจเยี่ยม การเตรียมความพร้อม การจัดงานการประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเ […]

ดร.ชาญเวช บุญประเดิม เยี่ยมสถานศึกษา

ดร.ชาญเวช บุญประเดิม ที่ปรึกษาคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เดินทางเข้าตรวจเยี่ยม การเตรียมความพร้อม การจัดงานการประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเ […]