ข่าวประชาสัมพันธ์
0

กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมและกลุ่มสัมพันธ์

กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม และกลุ่มสัมพันธ์ นักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นักเรียนนักศึกษา ร่วมกิจกรรม อบรมค่ายคุณธรรม พร้อมทั้งเข้าฐานกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา ได้สร้ามความคุ้นเคยกันระหว่าง พี น้อง และผองเพื่อน ชมภาพเพิ่มเติม

610516 ค่ายคุณธรรม

0

ลงทะเบียนปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายประเวศ วรางกูร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการทั้ง ๔ ฝ่าย ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ พร้อมทั้งประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา ตลอดจนการสมัครเข้าหอพักของสถานศึกษา
ชมภาพเพิ่มเติม

610607 ลงทะเบียนนักเรียนนักศึกษาใหม่

0

ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. นายประเวศ วรางกูร ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี รองผู้อำนวยการทั้ง ๔ ฝ่าย ปฐมนิเทศนักเรียน ระดับชั้น ปวช.๒ ปวช.๓ และ ปวส.๒ ตลอดจนประชุมชี้แจ้งข้อตกลงกับผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา ในวันลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ หอประชุมทรงเสด็จ ชมภาพเพิ่มเติม

610514 ลงทะเบียนวันแรก

0

สอบวัดความถนัดทางวิชาชีพเข้าปีการศึกษา๒๕๖๑

นักศึกษา สอบวัดความถนัดทางวิชาชีพ เข้าศึกษาต่อในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. สอบภาคทฤษฏี ที่อาคารแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ และสอบปฏิบัติในภาคบ่าย ชมภาพเพิ่มเติม

DSCF1431-20180504 DSCF1449-20180504
DSCF1447-20180504 DSCF1455-20180504

0

FIX IT CENTER ศูนย์ซ่อมสร้างวันหนองแขวนกูบ

นายประพันธ์ ถึกสกุล นายอำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ศูนย์ที่ 1 ณ วัดหนองแขวงกูบ อำเภอสว่างอารมณ์ โดยมีผู้บริหาร คณะครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี และประชาชนร่วมกิจกรรม ชมภาพเพิ่มเติม

DSCF9028-20180307 DSCF9032-20180307
DSCF9063-20180307 DSCF9057-20180307

0

ดร.พิธาน พื้นทอง ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

ดร.พิธาน พื้นทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ตรวจเยี่ยมติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี รับฟังบรรยายสรุป พบปะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ ตลอดจนเข้าเยี่ยมชมงานฟาร์มต่างๆ ของทางวิทยาลัยฯ ชมภาพเพิ่มเติม

DSCF8831-20180306  DSCF8827-20180306
DSCF8884-20180306  DSCF8860-20180306