ข่าวสมัครงาน/ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
อัลบั้มภาพกิจกรรม
สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์นามศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ เจ้ […]

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์นามศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ เจ้ […]

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี อกท.หน่วยอุทัยธานี องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ภา […]

ตรวจประเมินหน่วยดีเด่นปีการศึกษา ๒๕๕๙

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี อกท.หน่วยอุทัยธานี องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ภา […]

นายประเวศ วรางกูร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี ปฐมนิเทศ และให้โอวาทกับนักเรียนนักศึกษา ก่อนรับการลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศ […]

ลงทะเบียนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙

นายประเวศ วรางกูร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี ปฐมนิเทศ และให้โอวาทกับนักเรียนนักศึกษา ก่อนรับการลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศ […]

นักเรียนนักศึกษา ครู เจ้าหน้าที่ ร่วมดำนาปลูกข้าว โครงการปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อ

วันข้าวเกษตรอุทัยธานี

นักเรียนนักศึกษา ครู เจ้าหน้าที่ ร่วมดำนาปลูกข้าว โครงการปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อ

นายสมชาย เลิศพงศ์ภากรณ์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนนักศึกษาในโครงการหนึ่งคนหนึ่งงทุนเพื่อการเริ่มต้น […]

มอบทุนการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๙

นายสมชาย เลิศพงศ์ภากรณ์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนนักศึกษาในโครงการหนึ่งคนหนึ่งงทุนเพื่อการเริ่มต้น […]

นายประเวศ วรางกูร ผู้อำนวยการวิทยาลัย ฯ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนนักศึกษา เจ้าหน้าที่ ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

ลงนามถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ๒๕๕๙

นายประเวศ วรางกูร ผู้อำนวยการวิทยาลัย ฯ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนนักศึกษา เจ้าหน้าที่ ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ