ข่าวสมัครงาน/ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
อัลบั้มภาพกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา ครู เจ้าหน้าที่ ร่วมดำนาปลูกข้าว โครงการปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อ

วันข้าวเกษตรอุทัยธานี

นักเรียนนักศึกษา ครู เจ้าหน้าที่ ร่วมดำนาปลูกข้าว โครงการปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อ

นายสมชาย เลิศพงศ์ภากรณ์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนนักศึกษาในโครงการหนึ่งคนหนึ่งงทุนเพื่อการเริ่มต้น […]

มอบทุนการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๙

นายสมชาย เลิศพงศ์ภากรณ์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนนักศึกษาในโครงการหนึ่งคนหนึ่งงทุนเพื่อการเริ่มต้น […]

นายประเวศ วรางกูร ผู้อำนวยการวิทยาลัย ฯ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนนักศึกษา เจ้าหน้าที่ ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

ลงนามถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ๒๕๕๙

นายประเวศ วรางกูร ผู้อำนวยการวิทยาลัย ฯ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนนักศึกษา เจ้าหน้าที่ ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี จัดกิจกรรมให้นักเรียนนักศึกษาได้ร่วมทำบุญ ก่อนส่งนักเรียนนักศึกษากลับบ้านในช่วนวันหยุด วันแม่แห่งชาติ

ตักบาตรวันแม่แห่งชาติปีการศึกษา๒๕๕๙

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี จัดกิจกรรมให้นักเรียนนักศึกษาได้ร่วมทำบุญ ก่อนส่งนักเรียนนักศึกษากลับบ้านในช่วนวันหยุด วันแม่แห่งชาติ

นักเรียนนักศึกษา คณะผู้บริการ ครูและบุคลากรเจ้าหน้าที่ ร่วมกันพัฒนาทางเข้าวิทยาลัยฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

พัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

นักเรียนนักศึกษา คณะผู้บริการ ครูและบุคลากรเจ้าหน้าที่ ร่วมกันพัฒนาทางเข้าวิทยาลัยฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

นักเรียนนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาจะมีการเข้ารับ การฝึกงานจากสถานประกอบการ โดยหลังจากเสร็จสิน การฝึกงานจากสถานประกอบการแล้วนั้น ผู้เรียนจะต้องเข้ารับ […]

สัมมนาฝึกงานของนักเรียนนักศึกษา

นักเรียนนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาจะมีการเข้ารับ การฝึกงานจากสถานประกอบการ โดยหลังจากเสร็จสิน การฝึกงานจากสถานประกอบการแล้วนั้น ผู้เรียนจะต้องเข้ารับ […]