ข่าวประชาสัมพันธ์
0

แสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ป.ตรี 2652

          วันที่ 19 สิงหาคม เวลา 19:00 น. นายประเวศ วรางกูร กล่าวแสดงความยินดี มอบของที่ระลึก และร่วมถ่ายภาพกับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช ประจำปีการศึกษา 2561 และเป็นรุ่นที่เเรกของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี และรับประทานอาหาร ร่วมกัน โดยมีผู้บริหาร คณะครู และตัวเเทนนักเรียน นักศึกษามาร่วมแสดงความยินดี ณ อาคารทูลกระม่อมแก้ว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี ชมภาพเพิ่มเติม

620829 งานแสดงความยินนดีกับบัณฑิตจบใหม่

0

การประชุมวิชาการ อกท ระดับหน่วย หน่วยอุทัยธานี 2562

          วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 08:30 น. นายประเวศ วรางกูร ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในพิธีอาเศียรวาท วางพานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน ถวายราชสักการะ ต่อพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเวลา 10:00 น. นายประเวศ วรางกูร ผู้อำนวยการฯ กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี นายเผด็จ นุ้ยปรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ในพิธีเปิดการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 2 และเปิดการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ระดับหน่วย หน่วยอุทัยธานี และมอบเกียรติบัตรให้แก่สมาชิกดีเด่น มีการเเข่งขันทักษะต่างๆ ในเเต่ล่ะสาขาวิชา เช่น ทักษะพืชผัก พืชไร่ ไม้ดอกไม่ประดับ ทักษะพิมพ์ดีดด้วยคอมพิวเตอร์ ทักษะการเพาะและขยายพันธุ์ปลา และกิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม เช่น การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย/หญิง ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2562 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี ชมภาพเพิ่มเติม

620829 ประชุมวิชาการอกท ระดับหน่วย

0

กิจกรรมปลูกวันแม่รำลึกพระคุณพ่อ

          วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลาประมาณ 09:00 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในกิจกรรม “ปลูกวันแม่รำลึกพระคุณพ่อ” พร้อมด้วยส่วนราชการต่างๆ โดยมีนายประเวศ วรางกูร เป็นผู้กล่าวรายงาน ตลอดจน ผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกันปักดำข้าวในนาข้าว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 ชมภาพเพิ่มเติม

620828 ปลูกวันแม่ รำลึกพระคุณพ่อ

0

กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น “เสมาร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน”

          วันที่ 28 – 30 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี โดยคณะผู้บริหาร ครู ตัวแทนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมงาน “เสมาร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” โดยเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ณ บริเวณรอมคลองผดุงกรุงเกษม กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ ชมภาพเพิ่มเติม

620813 หลักสูตรระยะสั้น

0

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562

          วันที่ 7 สิงหาคม 2562 นายประเวศ วรางกูร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และมอบเกียรติบัตรแก่ตัวเแทนนักเรียน นักศึกษา ผู้มีความกตัญญูเป็นอย่างสูงต่อแม่ ณ ห้องประชุมทรงเสด็จ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี ชมภาพเพิ่มเติม

620807 วันแม่

0

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา กับจังหวัดอุทัยธานี

          วันที่ 28 กรกฎาคม เวลา 08:45 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลในสมุดลงนามถวายพระพร และในเวลา 20:00 น. ได้ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร โดยมีนายประเวศ วรางกูร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และตัวแทนนักเรียนร่วมพิธี ณ ลานสุพรรณิการ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ชมภาพเพิ่มเติม

620728 ลงนาม ร 10 จังหวัด