ข่าวประชาสัมพันธ์
0

การจัดทำดอกไม้จันทน์

นายศรัทธา คชพลายุกต์ ปลัดจังหวัดอุทัยธานี มาเป้นประธานในการเปิดโครงการศูนย์ซ่อมเพื่อชุมชน การจัดทำดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙
คลิกชมภาพเพิ่มเติม

DSCF3059  DSCF3077 DSCF3128

0

สารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นายประเวศ วรางกูร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี อ่านสารรัฐมนตรว่าการกระทรวงศึกษาธิการ การกำหนดวันที่ ๒๖ มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต้านยาเสพติดโลก ในการทำกิจกรรมหน้าเสาธงพร้อมทั้งให้โอวาทนักเรียนนักศึกษา
คลิกชมภาพเพิ่มเติม 

DSCF2933 DSCF2948 DSCF2946

0

มอบทุนการศึกษาปีการศึกษา๒๕๖๐

นายอรรถ สมร่าง นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ มาเป็นประธานในการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกาา ๒๕๖๐ และผู้อุปการะคุณ ครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ มอบทุนให้กับนักเรียนนักศึกษา
คลิกชมภาพเพิ่มเติม 

DSCF2661 DSCF2745 DSCF2861
DSCF2883 DSCF2906 DSCF2886

0

ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี อกท.หน่วยอุทัยธานี ดำเนินกิจกรรมประชุมสมัยสามัญครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อแจ้งข่าวสาร กำหนดการจัดกิจกรรม การดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินงาน และประธานชมรม ตลอดจนการรับนักเรียนนักศึกษาใหม่เข้าเป็นสมาชิกใหม่ ขององค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หน่วยอุทัยธานี
คลิกชมภาพเพิ่มเติม 

DSCF2598 IMG20170615142309 IMG20170615143209

0

ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์

เนื่องด้วยโอกาส วันไหว้ครูจึงจัดถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เพื่อเป็นการทำบุญร่วมกันทั้งนักเรียนนักศึกษา ครูอาจารย์
คลิกชมภาพเพิ่มเติม 

DSCF2472 DSCF2504 DSCF2537