ข่าวประชาสัมพันธ์
0

เลือกตั้งต้องไปใช้สิทธิ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี เชิญชวน พี่น้อง ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ สร้างสรรค์ประเทศ พร้อมใจไปเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่อ ในเวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. คลิกตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง 

หน้าปกรณรงค์เลือกตั้งเว็บ

 

0

วันพระบิดาแห่งฝนหลวงปี๒๕๖๑

          วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี แสดงความจงรักภักดี ชื่นชมในพระบารมี และร่วมถวายสดุดี ฉลิมพระเกียรติ ในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ๑๔ พฤศจิกายน ของทุกปี โดยปีนี้จัดที่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี นำโดยรองผู้อำนวยการ ครู และนักเรียน ระดับชั้น ปวช.๒ ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ โดยประธานในพิธีคือ นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี  คลิกชมภาพเพิ่มเติม

611120 ฝนหลวง61WWW  

0

กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมและกลุ่มสัมพันธ์

กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม และกลุ่มสัมพันธ์ นักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นักเรียนนักศึกษา ร่วมกิจกรรม อบรมค่ายคุณธรรม พร้อมทั้งเข้าฐานกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา ได้สร้ามความคุ้นเคยกันระหว่าง พี น้อง และผองเพื่อน ชมภาพเพิ่มเติม

610516 ค่ายคุณธรรม

0

ลงทะเบียนปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายประเวศ วรางกูร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการทั้ง ๔ ฝ่าย ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ พร้อมทั้งประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา ตลอดจนการสมัครเข้าหอพักของสถานศึกษา
ชมภาพเพิ่มเติม

610607 ลงทะเบียนนักเรียนนักศึกษาใหม่

0

ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. นายประเวศ วรางกูร ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี รองผู้อำนวยการทั้ง ๔ ฝ่าย ปฐมนิเทศนักเรียน ระดับชั้น ปวช.๒ ปวช.๓ และ ปวส.๒ ตลอดจนประชุมชี้แจ้งข้อตกลงกับผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา ในวันลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ หอประชุมทรงเสด็จ ชมภาพเพิ่มเติม

610514 ลงทะเบียนวันแรก

0

สอบวัดความถนัดทางวิชาชีพเข้าปีการศึกษา๒๕๖๑

นักศึกษา สอบวัดความถนัดทางวิชาชีพ เข้าศึกษาต่อในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. สอบภาคทฤษฏี ที่อาคารแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ และสอบปฏิบัติในภาคบ่าย ชมภาพเพิ่มเติม

DSCF1431-20180504 DSCF1449-20180504
DSCF1447-20180504 DSCF1455-20180504