ข่าวประชาสัมพันธ์
0

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักรช ๒๕๖๒

          วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙:๐๐ น. ณ ห้องประชุมทรงเสด็จ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี อุทัยธานี นายประเวศ วรางกูร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี เป็นประธานในพิธี เปิด กรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และกล่าวถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยมีคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีจำนวน ๒๐๘ คน ชมภาพเพิ่มเติม

620531 เฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินี

0

พิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

          วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙:๐๐ น. ณ ห้องประชุมทรงเสด็จ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี อุทัยธานี นายประเวศ วรางกูร ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร ชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีจำนวน 240 คน เพื่อ แสดงออกถึงความจงรักภักดี และเป็นส่วนหนึ่งในพระราชพิธีสำคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทย และน้อมสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ชมภาพเพิ่มเติม

053162 ถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร

0

อบรมคุณธรรมจริยธรรม และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

          วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี โดย นายประเวศ วรางกูร ผู้อำนวยการฯ ได้นำนักเรียน นักศึกษา เข้ารับการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพเกษตรกร และการทำการเกษตรอย่างยั่งยืน โดย คุณสุกรรณ์ สังข์วรรณะ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรปลอดภัยหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี ในวันที่ ๑๔-๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และอบรมคุณธรรมจริยธรรม โดย นาย เฉลี่ยว จุลมุสิก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ และ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ชมภาพเพิ่มเติม

052362 อบรมคุณธรรมจริยธรรม และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

0

ลงทะเบียนและปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒

          วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี จัดกิจกรรมลงทะเบียน ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดย นายประเวศ วรางกูร ผู้อำนวยการฯ และรอง ผู้อำนวยการกล่าวให้โอวาทกับนักเรียนนักศึกษา และชี้เเจ้งข้อตกลงต่างๆ ระดับ ปวส. ภาคทวิภาคี ในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และ ระดับ ปวช. ปวส. ภาคปกติ ในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ชมภาพเพิ่มเติม
052462 ปฐมนิเทศ และประชุมผู้ปกครอง

 

 

0

เลือกตั้งต้องไปใช้สิทธิ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี เชิญชวน พี่น้อง ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ สร้างสรรค์ประเทศ พร้อมใจไปเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่อ ในเวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. คลิกตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง 

หน้าปกรณรงค์เลือกตั้งเว็บ

 

0

วันพระบิดาแห่งฝนหลวงปี๒๕๖๑

          วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี แสดงความจงรักภักดี ชื่นชมในพระบารมี และร่วมถวายสดุดี ฉลิมพระเกียรติ ในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ๑๔ พฤศจิกายน ของทุกปี โดยปีนี้จัดที่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี นำโดยรองผู้อำนวยการ ครู และนักเรียน ระดับชั้น ปวช.๒ ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ โดยประธานในพิธีคือ นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี  คลิกชมภาพเพิ่มเติม

611120 ฝนหลวง61WWW  

อัลบั้มภาพกิจกรรม