ข่าวประชาสัมพันธ์
0

สอบวัดความถนัดทางวิชาชีพเข้าปีการศึกษา๒๕๖๑

นักศึกษา สอบวัดความถนัดทางวิชาชีพ เข้าศึกษาต่อในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. สอบภาคทฤษฏี ที่อาคารแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ และสอบปฏิบัติในภาคบ่าย ชมภาพเพิ่มเติม

DSCF1431-20180504 DSCF1449-20180504
DSCF1447-20180504 DSCF1455-20180504

0

FIX IT CENTER ศูนย์ซ่อมสร้างวันหนองแขวนกูบ

นายประพันธ์ ถึกสกุล นายอำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ศูนย์ที่ 1 ณ วัดหนองแขวงกูบ อำเภอสว่างอารมณ์ โดยมีผู้บริหาร คณะครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี และประชาชนร่วมกิจกรรม ชมภาพเพิ่มเติม

DSCF9028-20180307 DSCF9032-20180307
DSCF9063-20180307 DSCF9057-20180307

0

ดร.พิธาน พื้นทอง ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

ดร.พิธาน พื้นทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ตรวจเยี่ยมติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี รับฟังบรรยายสรุป พบปะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ ตลอดจนเข้าเยี่ยมชมงานฟาร์มต่างๆ ของทางวิทยาลัยฯ ชมภาพเพิ่มเติม

DSCF8831-20180306  DSCF8827-20180306
DSCF8884-20180306  DSCF8860-20180306

0

รับการตรวจประเมิน อกท.หน่วยดีเด่นปีการศึกษา ๒๕๖๐

     วิทยาลัยเกาตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี อกท.หน่วยอุทัยธานี รับการตรวจประเมินการคัดเลือก อกท.หน่วยดีเด่น ระดับภาคเหนือ โดยได้เชิญคณะกรรมการประเมิน ร่วมปลูกต้นพุทธรักษา เพื่อรำลึกพระคุณพ่อ และได้กล่าวต้อนรับโดย นายประเวศ วรางกูร ประธานกรรมการอำนวยการ หน่วยอุทัยธานี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี  ตลอดจน น.ส.กนกวรรณ หัสแดง นายกองค์การ แนะนำคณะกรรมการดำเนินงานหน่วย แล้วจึงดำเนินการตรวจเอกสารในแต่ละส่วน ทั้งการสอบ การดำเนินงานสำนักงาน การดำเนินกิจกรรมชมรมวิชาชีพ การทำโครงการการดูแลของหมู่บ้าน อกท. ชมภาพเพิ่มเติม

DSCF7319-20171014 DSCF7363-20171014
DSCF7334-20171014  DSCF7347-20171014

0

ครบรอบ ๑ ปีสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ ๙

          คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี ร่วมกันทำกิจกรรม ในวันครบรอบ ๑ ปี สวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยร่วมสงบนิ่งหน้าเสาธง ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวันครบรอบ ๑ ปีสวรรคต ในหลวงรัชการที่ ๙ และร่วมปลูกต้นพุทธรักษา เพื่อรำลึกถึงพระคุณพ่อของเพื่อดิน คลิกชมภาพเพิ่มเติม  ภาพจากเพจเฟตบุ๊ก

DSCF7142-20171013 DSCF7293-20171013
DSCF7150-20171013 DSCF7174-20171013

0

ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐

นักเรียนนักศึกษา พร้อมด้วยผู้ปกครอง ร่วมลงทะเบียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ และประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา โดยผู้อำนวยการ (ผอ.) นายประเวศ วรางกูร ให้โอวาท กับนักเรียนนักศึกษา พร้อมทั้งชี้แจ้งกับผู้ปกครอง ในส่วนของการลงทะเบียนเรียน ตลอดจน นายศรายุธ สิทธิชัย รอง ผอ.ฝ่ายพัฒนากิจการฯ และ นายสมเจต ช้างสีทา รอง ผอ.ฝ่ายบริหารทรัพยากรฯ ให้โอวาทพร้อมทั้งชีแจ้งระเบียบข้อตกลงให้ผู้ปกครองทราบ ชมภาพเพิ่มเติมคลิก

DSCF6927-20171009  DSCF6929-20171009
DSCF6959-20171009  DSCF6975-20171009