หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญท่านผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ทั้งปัจจุบันและอดีต ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและผู้ที่สนใจร่วมงาน วันคล้ายวันสถาปนา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี ครั้งที่ ๔๔

ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร พร้อมทั้งนักเรียน นักศึกษา วษท.อุทัยธานี ร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

รายงานการประเมินโครงการ การพัฒนาคุณภาพนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและ เทคโนโลยีอุทัยธานี ด้วยโครงการเสริมสร้างประสบการณ์ วิชาชีพภายใต้สถานการณ์โรคโคโรน่า 2019

ข่าวล่าสุด