ภาพพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2564

About Pongsakorn Poungsombut