พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2564

         วันพฤหัสที่ 17 มิถุนายน 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี ได้จัดกิจกรรมข้ามสะพานแห่งความสำเร็จ เพื่อต้อนรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ สักการระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิทยาลัยฯ และพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีนายประเวศ วรางกูร ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในพิธี โดยมีตัวแทนนักเรียน นักศึกษาทั้งภาคปกติ และทวิภาคี เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมทรงเสด็จ

640617 พิธีไหว้ครู 64

About Pongsakorn Poungsombut