ปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาตรี วษท.อุทัยธานี

         วันที่ 26 มิถุนายน 2564 เวลา 09:00 น. นายประจักษ์ ทาสี ผู้อำนวยการสถาบันอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ เป็นประธานในพิธี เปิดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาตรี ทล.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีนายประเวศ วรางกูร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมทูลกรหม่อมแก้ว วษท.อุทัยธานี

640626 ปฐมนิเทศ ป ตรี

About Pongsakorn Poungsombut