พิธีมอบทุนการศึกษา 2564

        วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 10:20 น. นายประเวศ วรางกูร ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในพิธี มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานีที่มีความมีผลการเรียนดี การประพฤติดี มีจิตอาสา และนักเรียน นักศึกษาปวช.1 และปวส.1 ในโครงการหนึ่งคน หนึ่งทุน เพื่อการเริ่มต้นการศึกษา สู่อนาคตที่ดี ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมทรงเสด็จ

 

640714 มอบทุนการศึกษา 2564

พิธีมอบทุนการศึกษา 2564

About Pongsakorn Poungsombut