กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10

        วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 08:30 น. นายประเวศ วรางกูร ผู้อำนวยการฯ เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และนำผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และตัวแทนนักเรียน นักศึกษา กล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวตรงกับวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี

 

640727 วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10

About Pongsakorn Poungsombut