วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

        วันที่ 11 สิงหาคม 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี ได้จัดกิจจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีนายนายประเวศ วรางกูร ผู้อำนวยการฯ เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ และบางพานพุ่มหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ โดยมีผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และตัวแทนนักเรียน นักศึกษาทร่วมกล่าวคำถวายราชสดุดี

 

640811 วันแม่ 64

พิธีมอบทุนการศึกษา 2564

About Pongsakorn Poungsombut