กิจกรรมปลูกวันแม่ รำลึกรพระคุณพ่อ 2564

        วันที่ 29 กันยายน 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี ได้จัดกิจกรรมแสดงมุฑิตาจิตเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 วันวานที่ร่วมสร้าง สู่เส้นทางที่ภาคภูมิ โดยมีผู้เกษียณอายุราชการทั้งหมด 7 ท่าน ได้แก่ ผู้อำนวยการประเวศ วรางกูร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี รองผู้อำนวยการศรายุธ สิทธิชัย รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนึกศึกษา รองผู้อำนวยการทิพวรรณ์ กล้าการขาย รองผู้อำรวยการฝ่านแผนงานและความร่วมมือ ครูปัญญา ภู่ขวัญ หัวหน้าแผนกวิชาพืชศาสตร์ ครูเพียงใจ ชูวงศ์เลิศ หัวหน้าแผนกวิชาสัตวศาสตร์ ครูพัชรากร จำนงค์ หัวหน้าแผนกวิชาบริหารธุรกิจ และคุณศุภลักษณ์ บัวสาย พนักงานธุรการ ส.4 ณ ห้องประชุมทรงเสด็จ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี

 

640811 ปลูกวันแม่ รำลึกพระคุณพ่อ 64

กิจกรรมปลูกวันแม่ รำลึกรพระคุณพ่อ 2564

About Pongsakorn Poungsombut