ภาพกิจกรรมต้อนรับผู้อำนวยการใหม่ ผอ.องอาง อ่ำพุธ

ต้อนรับผู้อำนวยการใหม่ ผอ.องอาง อ่ำพุธ

About Pongsakorn Poungsombut