ตรวจประเมินความพร้อมการเปิดเรียนแบบ on site

        วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 นายองอาจ อ่ำพุธ ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณะครู ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอนแบบ On Site นำโดย นาย นายบุญธรรม ทองพิจิตร นายอําเภอเมืองอุทัยธานี มีการนำเสนอแนวทางการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่างๆ และตรวจประเมินความพร้อมตามจุดต่างๆ เช่นจุดคัดกรอง ห้องเรียน อาคารเรียนต่างๆ โรงอาหาร เป็นต้น

 

ตรวจประเมินความพร้อมการเปิดเรียนแบบ on site

About Pongsakorn Poungsombut