กิจกรรมปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำปลาไทยคืนถิ่น

        วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09:00 น. นายองอาจ อ่ำพุธ พร้อมด้วยตัวแทนผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำปลาไทยคืนถิ่นและเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามลงสู่แม่น้ำสะแกกรัง โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ เป็นประธานในพิธี ปล่อยปลาพื้นถิ่น11 ชนิด ลงสู่แม่น้ำสะแกกรัง เพื่อไม่ให้พันธ์ปลาพื้้นถิ่นสูญพันธ์ และการปล่อยกุ้งก้ามกราม 861,200 ตัว เพื่อเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำ ณ บริเวณแม่น้ำสะแกกรัง หน้าศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี

 

กิจกรรมปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำปลาไทยคืนถิ่น

About Pongsakorn Poungsombut