กิจกรรมวันลอยกระทง 2564

        วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 คณะกรรมการดำเนินงาน อกท. หน่วยอุทัยธานี และประธาน ชมรมวิชาชีพและตัวแทนทั้ง 5 ชมรมวิชาชีพ ได้ร่วมกันจัดทำกระทงและนำไปถวายแก่ วัดอุโบสถาราม(วัดโบสถ์) เพื่อให้ทางวัดจำหน่ายเป็นรายได้ต่อไป และในช่วงค่ำ ได้ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ณ ลานสะแกริมแม่น้ำสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี

 

กิจกรรมวันลอยกระทง 2564

About Pongsakorn Poungsombut