3
2
1

  

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี

เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 

> ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

      สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคปกติ

      สาขาวิชาพืชศาสตร์

      สาขาวิชาสัตวศาสตร์

      สาขาเทคโนโลยีการจัดการธุรกิจเกษตร

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เสาร์-อาทิตย์

      สาขาวิชาพืชศาสตร์

      สาขาวิชาสัตวศาสตร์

      สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 

 

สมัครศึกษาต่อ >>>คลิ๊ก<<<

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>คลิ๊ก<<<

 

การรับสมัครรอบโควต้า 24 พ.ย. 64 ถึง 19 ม.ค. 65

  สมัคร 100 แรกรับทุนการศึกษา 1,000 บาท

  สมัครรอบโควต้า รับเสื้อกรีนแฮนด์

การรับสมัครรอบทั่วไป 20 ม.ค. 65 ถึง 31 มี.ค. 65

ข่าวล่าสุด