กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2565

        วันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 17:00 น. นายองอาจ อ่ำพุธ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันรับประทานอาหารเย็น มอบของขวัญ และอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565 แก่นักเรียน นักศึกษา โดยมีกิจกรรมการแสดงต่างๆ การร่วมกันประกอบอาหารของนักเรียน นักศึกษาแต่ละห้องเรียน และการทำไก่อบฟาง ณ โรงอาหารปฏิรูปฯ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี

 

650126 กิจจกรมวันขึ้นปีใหม่ 2565

 

กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2565

About Pongsakorn Poungsombut