พระพิรุณเกมส์ ปีการศึกษา 2564

        วันที่ 26 มกราคม 2565 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี ได้จัดกิจกรรม กีฬาสีภายใน “พระพิรุณเกมส์ ” ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีนายองอาจ อ่ำพุธ ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในพิธี กล่าวเปิดการแข่งขัน และมอบรางวัลแก่นักเรียน นักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันรายการต่างๆ โดยมีการจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑา กีฬาพื้นบ้าน และการแสดง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีความรัก ความสามัคคี การออกกำลังกายแก่นักเรียน นักศึกษา

 

650126 พระพิรุณเกมส์ 64

 

พระพิรุณเกมส์ ปีการศึกษา 2564

About Pongsakorn Poungsombut