พีธีปัจฉิมนิเทศ และมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 2564

        วันที่ 7 มีนาคม 2565 นายองอาจ อ่ำพุธ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี เป็นประธานในพีธีปัจฉิมนิเทศ กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 และส่งนักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาข้ามสะพานแห่งความสำเร็จ ณ อาคารทูลกระหม่อมแก้ว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี

 

650307 พีธีจบการศึกษา

 

พีธีปัจฉิมนิเทศ และมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 2564

About Pongsakorn Poungsombut