ภาพพีธีปัจฉิมนิเทศ และมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 2564

พีธีปัจฉิมนิเทศ และมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 2564

About Pongsakorn Poungsombut