กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา 1/2565

        วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นายองอาจ อ่ำพุธ ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในพิธี กล่าวเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา และประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 พร้อมด้วยผู้บริหาร และตัวแทนคณะครูกล่าวให้โอวาท ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ แก่นักเรียน นักศึกษา ลงทะเบียนนักเรียน นักศึกษาเก่า-ใหม่ และนำนักเรียน นักศึกษาใหม่เข้าหอพัก โดยมีการตรวจ ATK แก่นักเรียน นักศึกษาทุกคนก่อนเข้าพื้นที่ของวิทยาลัย ฯ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี

 

650517 ปฐมนิเทศ 65

 

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา 1/2565

About Pongsakorn Poungsombut