กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม 2565

        วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี ได้จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีการอบรมคุณธรรม จริยธรรมโดยพระมหาธีรเมธี ธีรวโส (พระอาจารย์ ดอกอ้อ) วัดเนินตูม จ.อุทัยธานี กิจกรรมสันทนาการโดยคณะครู และรุ่นพี่ การออกกำลังกายยามเช้า การพาชมสถานที่ต่างๆ ภายในวิทยาลัยฯ และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์แต่ละชมรมวิชาชีพ โดยมีผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน ระหว่างวันที่ 17 – 18 พฤษภาคม 2565

 
650517 อบรมคุณธรรม width=

 

กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม 2565

About Pongsakorn Poungsombut