กิจกรรมปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี 2565

        วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 09:00 น. นายประจักษ์ ทาสี ผู้อำนวยการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ เป็นประธานในพิธี กล่าวต้อนรับและให้โอวาท แก่นักศึกษาใหม่ ในกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช โดยมีกิจกรรมการพบอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ผู้สอน การบรรยายเกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ และการบรรยานให้ความรู้เรื่องการเป็นผู้นำกับการพัฒนาจิตใจด้านคุณธรรมและจริยธรรม ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี

 
650521 ปฐมนิเทศ ป ตรี

 

กิจกรรมปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี 2565

About Pongsakorn Poungsombut