ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เรื่อง อาคารหลังคาคลุมอเนกประสงค์ ขนาด 28 เมตร x 40 เมตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี ตำบลหนองแก อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

admin

About admin