ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑

และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)

คลิกเพื่อโหลดเอกสารรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑
และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)

๕๙๐๕๒๙IMG

jakkarin jeenphan

About jakkarin jeenphan