ประกาศรายชื่อการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตามที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี  ได้ดำเนินการใช้บัญชีรายชื่อ  ผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป  ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป  (ด้านบริหารงานทั่วไป)  ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อไว้  โดยสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ  และได้ดำเนินการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะเพิ่มเติม ในตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)  ของวิทยาลัยฯ  เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

คลิกดาวน์โหลดเอกสารประกาศ

600310ประกาศรายชื่อพนักงานราชการทั่วไป 001

600310ประกาศรายชื่อพนักงานราชการทั่วไป 002

jakkarin jeenphan

About jakkarin jeenphan