รายการสด บอกข่าวเล่าเรื่อง

ประธานกรรมการ อกท.ระดับชาติ ประธานการจัดงาน ตัวแทนคณะกรรมการ อกท.ชาติ ตัวแทนสมาชิก ร่วมออกรายการสด “บอกข่าวเล่าเรื่อง” เพื่อประชาสัมพันธ์งาน การประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๒-๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ โดยออกรายการสดทางช่อง NBT ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น.  คลิกชมภาพเพิ่มเติม

DSCF8665  DSCF8704

 

jakkarin jeenphan

About jakkarin jeenphan