ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองปีการศึกษา ๒๕๖๐

นักเรียนนักศึกษาพร้อมผุ้ปกครอง ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง นักเรียนระดับชั้น ปวช.๒-๓ และนักศึกษา ปวส.๒ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดย นายประเวศ  วรางกูร ผู้อำนวยการ วิทยาลัยฯ เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครอง ให้โอวาทกับนักเรียนนักศึกษา ตลอดจนชีแจ้งนโยบาย และข้อตกลงกับผุ้ปกครองที่มาร่วใประชุมในวันนี้  พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร รองผู้อำนวยการ คณะครู อาจารย์ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ คลิกชมภาพเพิ่มเติม

DSCF8168  DSCF8171
DSCF8173  DSCF8155

 

jakkarin jeenphan

About jakkarin jeenphan