ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ ๒๕๖๐

นักเรียนนักศึกษาพร้อมผุ้ปกครอง ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง นักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมีผู้อำนวยการนายปะเวศ  วรางกูร และครธผู้บริหาร คณะครูอาจารย์ร่วมกิจกรรม คลิกชมภาพเพิ่มเติม

DSCF8343  DSCF8266
DSCF8263  DSCF8283

jakkarin jeenphan

About jakkarin jeenphan