เปิดหลักสุตรระยะสั้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี ร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดอุทัยธานี จัดหลักสูตรระยะสั้นฝึกอาชีพเสริม ให้กับนักเรียนนักศึกษา
คลิกชมภาพเพิ่มเติม

DSCF1834 DSCF1830 DSCF1836

jakkarin jeenphan

About jakkarin jeenphan