สารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นายประเวศ วรางกูร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี อ่านสารรัฐมนตรว่าการกระทรวงศึกษาธิการ การกำหนดวันที่ ๒๖ มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต้านยาเสพติดโลก ในการทำกิจกรรมหน้าเสาธงพร้อมทั้งให้โอวาทนักเรียนนักศึกษา
คลิกชมภาพเพิ่มเติม 

DSCF2933 DSCF2948 DSCF2946

jakkarin jeenphan

About jakkarin jeenphan