โครงการแปดล้านเก้ากล้าหญ้าแฝก

          คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษา ร่วมปลูกหญ้าแฝก โครงการแปดล้านกล้าหญ้าแฝก ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร่วมกับพัฒนาที่ดินจังหวัดอุทัยธานี   ชมภาพเพิ่มเติม

DSCF3466-20170925  DSCF3554-20170925

jakkarin jeenphan

About jakkarin jeenphan