จำหน่ายดาวเรืองดาวกระจายจำนวนจำกัด

22090097_967768733374721_295595650457765851_n

               วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี ได้ดำเนินการเพาะดาวเรือง ดาวกระจาย เพื่อใช้ในงานพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยได้มีการจำหน่ายต้นดาวเรืองราคาต้นละ ๑๕ บาท ดาวกระจายต้นละ ๑๐ บาท ในช่วงนี้ ผู้ที่สนใจโปรดติดต่อ โทร ๐๕๖-๙๘๒๖๒๑ หรือมาติต่อด้วยตนเอง ได้ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี ๒๗ หมู่ ๕ ถนนอุทัยฯ-ทัพทัน ตำบลหนองแก อำเภอเมืองอุทัยธานี  มีจำนวนจำกัด

jakkarin jeenphan

About jakkarin jeenphan