รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ(สอบข้อเขียน)

คลิกดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน)
และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)

601128ประกาศรายชื่อ_0001

jakkarin jeenphan

About jakkarin jeenphan