รับการตรวจประเมิน อกท.หน่วยดีเด่นปีการศึกษา ๒๕๖๐

     วิทยาลัยเกาตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี อกท.หน่วยอุทัยธานี รับการตรวจประเมินการคัดเลือก อกท.หน่วยดีเด่น ระดับภาคเหนือ โดยได้เชิญคณะกรรมการประเมิน ร่วมปลูกต้นพุทธรักษา เพื่อรำลึกพระคุณพ่อ และได้กล่าวต้อนรับโดย นายประเวศ วรางกูร ประธานกรรมการอำนวยการ หน่วยอุทัยธานี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี  ตลอดจน น.ส.กนกวรรณ หัสแดง นายกองค์การ แนะนำคณะกรรมการดำเนินงานหน่วย แล้วจึงดำเนินการตรวจเอกสารในแต่ละส่วน ทั้งการสอบ การดำเนินงานสำนักงาน การดำเนินกิจกรรมชมรมวิชาชีพ การทำโครงการการดูแลของหมู่บ้าน อกท. ชมภาพเพิ่มเติม

DSCF7319-20171014 DSCF7363-20171014
DSCF7334-20171014  DSCF7347-20171014

jakkarin jeenphan

About jakkarin jeenphan