ดร.พิธาน พื้นทอง ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

ดร.พิธาน พื้นทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ตรวจเยี่ยมติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี รับฟังบรรยายสรุป พบปะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ ตลอดจนเข้าเยี่ยมชมงานฟาร์มต่างๆ ของทางวิทยาลัยฯ ชมภาพเพิ่มเติม

DSCF8831-20180306  DSCF8827-20180306
DSCF8884-20180306  DSCF8860-20180306

jakkarin jeenphan

About jakkarin jeenphan