FIX IT CENTER ศูนย์ซ่อมสร้างวันหนองแขวนกูบ

นายประพันธ์ ถึกสกุล นายอำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ศูนย์ที่ 1 ณ วัดหนองแขวงกูบ อำเภอสว่างอารมณ์ โดยมีผู้บริหาร คณะครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี และประชาชนร่วมกิจกรรม ชมภาพเพิ่มเติม

DSCF9028-20180307 DSCF9032-20180307
DSCF9063-20180307 DSCF9057-20180307

jakkarin jeenphan

About jakkarin jeenphan