สอบวัดความถนัดทางวิชาชีพเข้าปีการศึกษา๒๕๖๑

นักศึกษา สอบวัดความถนัดทางวิชาชีพ เข้าศึกษาต่อในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. สอบภาคทฤษฏี ที่อาคารแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ และสอบปฏิบัติในภาคบ่าย ชมภาพเพิ่มเติม

DSCF1431-20180504 DSCF1449-20180504
DSCF1447-20180504 DSCF1455-20180504

jakkarin jeenphan

About jakkarin jeenphan