เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. นายประเวศ วรางกูร ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี รองผู้อำนวยการทั้ง ๔ ฝ่าย ปฐมนิเทศนักเรียน ระดับชั้น ปวช.๒ ปวช.๓ และ ปวส.๒ ตลอดจนประชุมชี้แจ้งข้อตกลงกับผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา ในวันลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ หอประชุมทรงเสด็จ ชมภาพเพิ่มเติม

610514 ลงทะเบียนวันแรก

ข่าวล่าสุด