เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายประเวศ วรางกูร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการทั้ง ๔ ฝ่าย ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ พร้อมทั้งประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา ตลอดจนการสมัครเข้าหอพักของสถานศึกษา
ชมภาพเพิ่มเติม

610607 ลงทะเบียนนักเรียนนักศึกษาใหม่

ข่าวล่าสุด