กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมและกลุ่มสัมพันธ์

กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม และกลุ่มสัมพันธ์ นักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นักเรียนนักศึกษา ร่วมกิจกรรม อบรมค่ายคุณธรรม พร้อมทั้งเข้าฐานกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา ได้สร้ามความคุ้นเคยกันระหว่าง พี น้อง และผองเพื่อน ชมภาพเพิ่มเติม

610516 ค่ายคุณธรรม

jakkarin jeenphan

About jakkarin jeenphan