ประกาศ รายชื่อผู้มิสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ(พนักงานราชการทั่วไป)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
(พนักงานราชการทั่วไป) คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

62_0009
62_0012

jakkarin jeenphan

About jakkarin jeenphan