เลือกตั้งต้องไปใช้สิทธิ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี เชิญชวน พี่น้อง ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ สร้างสรรค์ประเทศ พร้อมใจไปเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่อ ในเวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. คลิกตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง 

หน้าปกรณรงค์เลือกตั้งเว็บ

 

admin

About admin