ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน)

คลิกเพื่อดาวน์โหลดประกาศรายชื่อ
ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านวิชาการศึกษา)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน)

IMG_20190322_0003

jakkarin jeenphan

About jakkarin jeenphan