วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี จัดกิจกรรมลงทะเบียน ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดย นายประเวศ วรางกูร ผู้อำนวยการฯ และรอง ผู้อำนวยการกล่าวให้โอวาทกับนักเรียนนักศึกษา และชี้เเจ้งข้อตกลงต่างๆ ระดับ ปวส. ภาคทวิภาคี ในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และ ระดับ ปวช. ปวส. ภาคปกติ ในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ชมภาพเพิ่มเติม
052462 ปฐมนิเทศ และประชุมผู้ปกครอง

 

 

ข่าวล่าสุด