พิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

          วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙:๐๐ น. ณ ห้องประชุมทรงเสด็จ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี อุทัยธานี นายประเวศ วรางกูร ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร ชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีจำนวน 240 คน เพื่อ แสดงออกถึงความจงรักภักดี และเป็นส่วนหนึ่งในพระราชพิธีสำคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทย และน้อมสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ชมภาพเพิ่มเติม

053162 ถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร

About Pongsakorn Poungsombut