ภาพพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

พิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

About Pongsakorn Poungsombut