ภาพพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๒

About Pongsakorn Poungsombut