พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๒

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙:๐๐ น. ณ หอประชุมทรงเสด็จ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี ได้จัดกิจกรรม “พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562” เพื่อเป็นการแสดงความเคารพ และระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้แก่ศิษย์จนสามารถนำไปใช้ในการประกอบวิชาชีพและใช้ในชีวิตประจำวัน โดย นายประเวศ วรางกูร ผู้อำนวยการฯ นำ คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธี และ ทำกิจกรรมไหว้พระประจำสถานศึกษา พระพรหม และองค์พระพิรุณ ทำบุญตักบาตร ตัวแทนนักเรียน นักศึกษา แต่ละชั้นปี นำพานขึ้นไหว้ครู ชมภาพเพิ่มเติม

620618 พิธีไหว้ครู

About Pongsakorn Poungsombut