ภาพพิธีมอบทุนการศึกษา โครงการ หนึ่งคน หนึ่งทุน เพื่อเริ่มต้นการศึกษาสู่อนาคตที่ดี 2652

พิธีมอบทุนการศึกษา โครงการ หนึ่งคน หนึ่งทุน เพื่อเริ่มต้นการศึกษาสู่อนาคตที่ดี 2652

About Pongsakorn Poungsombut