ภาพโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปภัมภ์ ปีงบประมาณ 2562 (6 เดือนหลัง)

ภาพโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปภัมภ์ ปีงบประมาณ 2562 (6 เดือนหลัง)

About Pongsakorn Poungsombut