พิธีมอบทุนการศึกษา โครงการ หนึ่งคน หนึ่งทุน เพื่อเริ่มต้นการศึกษาสู่อนาคตที่ดี 2652

          เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๑:๐๐.น. ณ ห้องประชุมทรงเสด็จ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี ได้จัดกิจกรรมพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธี และมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 ตลาดจนมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ที่บริจาคทุนการศึกษา ชมภาพเพิ่มเติม

620704 มอบทุนการศึกษา 2562 (1)

About Pongsakorn Poungsombut